Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Oι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΕΥΡΩΠΗ1. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των δραστικών μέτρων κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Θέλουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, με δεσμευτικό στόχο τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και του άνθρακα, με παράλληλη δραστική μείωση του CO2. Λέμε όχι στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Επενδύουμε μόνο σε ανανεώσιμες πηγές και στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

2. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των νέων Πράσινων Θέσεων Εργασίας. Θέλουμε μια «Νέα Πράσινη Συμφωνία»  που να δίνει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας μέσω πράσινων καινοτομιών. Η λιτότητα πρέπει δώσει τη θέση της σε πράσινες επενδύσεις με ισχυρή κοινωνική συμμετοχή.

3. Αγωνιζόμαστε για μια Κοινωνική Ευρώπη. Θέλουμε ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, τερματισμό των κοινωνικών αποκλεισμών, κοινούς αγώνες για την καταπολέμηση της φτώχειας και υψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών σε όλη την Ευρώπη.

4. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των νέων, ελεύθερων να διεκδικήσουν το μέλλον τους. Θέλουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τους νέους στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και  αξιοκρατικά κριτήρια για την πρακτική άσκηση των επαγγελμάτων και την απασχόληση.

5. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της ενίσχυσης των Διαδικτυακών Δικαιωμάτων. Θέλουμε μια «Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων» ικανή να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παράλληλα με την εξασφάλιση της διαδικτυακής ελευθερίας.

6. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Θέλουμε την απαγόρευση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Προϊόντων, τον τερματισμό της υπέρ-αλίευσης και τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών  αλυσίδων, της βιολογικής γεωργίας και του δίκαιου εμπορίου.

7. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη ελέγχου της Οικονομικής Βιομηχανίας. Θέλουμε την απαγόρευση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων υψηλού ρίσκου, το διαχωρισμό μεταξύ επενδυτικού και χρηματοπιστωτικού τραπεζικού τομέα και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

8. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της Φορολογική Δικαιοσύνης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε ελάχιστους συντελεστές φορολόγησης για τις επιχειρήσεις, την ακίνητη περιουσία και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και άρση του απορρήτου των τραπεζών για να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και τη φοροδιαφυγή.

9. Αγωνιζόμαστε για μια Ανοιχτή Ευρώπη. Θέλουμε δίκαιους και ασφαλείς κανόνες για την προστασία των προσφύγων και θεσμοθέτηση νόμιμων τρόπων μετανάστευσης.

10. Αγωνιζόμαστε για μια την Ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη φωνή των πολιτών και να περιορίσουμε δραστικά την επιρροή των λόμπι.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜ.ΑΡ. ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜ.ΑΡ. ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

         Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Αναφορικά με ορισμένα δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως στον καθημερινό τύπο, η Περιφερειακή Οργάνωση Αττικής Οικολόγων Πράσινων διευκρινίζει ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν υποστηρίζουν την υποψήφια της ΔΗΜ.ΑΡ., κ.Μαρία Γιαννακάκη αλλά ούτε και οποιοδήποτε σχήμα του εν λόγω κόμματος στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές στην Αττική.

Αντίθετα, η Περιφερειακή Οργάνωση των Οικολόγων Πράσινων έχει επιλέξει από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου την στήριξη του περιφερειακού σχήματος «ΑΝΑΣΑ για την Οικολογία», εκλογικής συνεργασίας μεταξύ της Αυτοδιοικητικής Συμπαράταξης «ΑΝΑΣΑ» και της Περιφερειακής Κίνησης «πράσινο» - Για την Οικολογία» Αττικής, με επικεφαλής και υποψήφιο περιφερειάρχη τον Αντώνη Γάκη.

Η εκλογική συνεργασία μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών σχημάτων προβλέπει την προγραμματική υιοθέτηση μιας καθαρά οικολογικής οπτικής - «Χάρτας των Βιο-Περιφερειών» - και μια σειρά δεσμεύσεων για τους εκλεγμένους σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του οικολογικού κινήματος, όπως η αρχή της εναλλαγής, της μη συσσωρευτικότητας αιρετών θέσεων και θέσεων από διορισμό όπως και η αρχή του περιορισμού των θητειών.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο. ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πλ. Γιώργος Δημητρίου, 6946045947, 6972911008