Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Oι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΕΥΡΩΠΗ1. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των δραστικών μέτρων κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Θέλουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, με δεσμευτικό στόχο τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και του άνθρακα, με παράλληλη δραστική μείωση του CO2. Λέμε όχι στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Επενδύουμε μόνο σε ανανεώσιμες πηγές και στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

2. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των νέων Πράσινων Θέσεων Εργασίας. Θέλουμε μια «Νέα Πράσινη Συμφωνία»  που να δίνει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας μέσω πράσινων καινοτομιών. Η λιτότητα πρέπει δώσει τη θέση της σε πράσινες επενδύσεις με ισχυρή κοινωνική συμμετοχή.

3. Αγωνιζόμαστε για μια Κοινωνική Ευρώπη. Θέλουμε ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, τερματισμό των κοινωνικών αποκλεισμών, κοινούς αγώνες για την καταπολέμηση της φτώχειας και υψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών σε όλη την Ευρώπη.

4. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη των νέων, ελεύθερων να διεκδικήσουν το μέλλον τους. Θέλουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τους νέους στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και  αξιοκρατικά κριτήρια για την πρακτική άσκηση των επαγγελμάτων και την απασχόληση.

5. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της ενίσχυσης των Διαδικτυακών Δικαιωμάτων. Θέλουμε μια «Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων» ικανή να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παράλληλα με την εξασφάλιση της διαδικτυακής ελευθερίας.

6. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Θέλουμε την απαγόρευση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Προϊόντων, τον τερματισμό της υπέρ-αλίευσης και τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών  αλυσίδων, της βιολογικής γεωργίας και του δίκαιου εμπορίου.

7. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη ελέγχου της Οικονομικής Βιομηχανίας. Θέλουμε την απαγόρευση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων υψηλού ρίσκου, το διαχωρισμό μεταξύ επενδυτικού και χρηματοπιστωτικού τραπεζικού τομέα και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

8. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της Φορολογική Δικαιοσύνης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε ελάχιστους συντελεστές φορολόγησης για τις επιχειρήσεις, την ακίνητη περιουσία και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και άρση του απορρήτου των τραπεζών για να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και τη φοροδιαφυγή.

9. Αγωνιζόμαστε για μια Ανοιχτή Ευρώπη. Θέλουμε δίκαιους και ασφαλείς κανόνες για την προστασία των προσφύγων και θεσμοθέτηση νόμιμων τρόπων μετανάστευσης.

10. Αγωνιζόμαστε για μια την Ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη φωνή των πολιτών και να περιορίσουμε δραστικά την επιρροή των λόμπι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου